Inleiding

Wat betekent het element ‘het gelegenheid bieden tot’? Dat is de derde en laatste vraag waar we binnen artikel 15.1, eerste lid, Bal tegen aanlopen. Hiervoor mag ik verwijzen naar mijn blog-artikel ‘Heb ik te maken met hoofdstuk 15 Bal?’

In dit blog-artikel zullen we bij de betekenis van het element ‘het gelegenheid bieden tot’ stilstaan. Daarna zullen we kijken naar de gevolgen die dit element heeft voor de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Wederom zullen we stuiten op een grijs gebied. Dat grijs gebied zal kleur krijgen in volgende blog-artikelen als we de uitzonderingen gaan bespreken van artikel 15.1, tweede lid.

Wat betekent het element ‘het gelegenheid bieden tot’?

Betrokkenheid derden

Het element ‘het gelegenheid bieden tot’ impliceert dat er altijd een derde in het spel is. Als ik ‘gelegenheid bied’, dan is dat per definitie aan iemand anders. Immers, ik kan niet mijzelf gelegenheid bieden. Dit klinkt niet alleen curieus, het klopt gewoonweg niet. Stel, morgen ga ik naar het zwembad. Dan zeg ik niet: “Morgen bied ik mijzelf de gelegenheid om te zwemmen.” Wel zeg ik: “Morgen ga ik zwemmen.” Dit is misschien een beetje flauw. Toch is het belangrijk voor de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal.

Gevolgen voor de toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Privé-badkuip en privé-zwembad

Het element ‘het gelegenheid bieden tot’ heeft gevolgen voor privé-baden. Op privé-baden is hoofdstuk 15 Bal namelijk niet van toepassing. Ik zal dit kort toelichten met twee voorbeelden.

De badkuip in mijn badkamer bijvoorbeeld is misschien wel een badwaterbassin. Toch valt deze badkuip niet onder hoofdstuk 15 Bal. Hetzelfde geldt voor het privé-zwembad in mijn achtertuin. Ook dat valt niet onder hoofdstuk 15 Bal. Waarom? Omdat personen die behoren tot een en hetzelfde huishouden gebruik maken van deze privé-baden. Van ‘het gelegenheid bieden tot’ is dan geen sprake. In dit soort privé-situaties is hoofdstuk 15 Bal dus niet van toepassing.

Grijs gebied

Maar hoe zit het als vrienden bij mij op bezoek komen en gebruik maken van mijn privé-zwembad? Die vrienden behoren niet tot mijn huishouden. Eigenlijk zijn zij ‘derden’. Is dan wel sprake van ‘het gelegenheid bieden tot’? Valt mijn privé-zwembad ineens wel onder hoofdstuk 15 Bal op het moment dat vrienden er gebruik van maken?

Maakt het verschil of het privé-zwembad in de achtertuin deel uitmaakt van een koopwoning of een huurwoning? Bij een huurwoning is het zo dat de eigenaar van de woning het huurgenot verschaft aan de huurders. Huurders behoren niet tot het huishouden van de eigenaar. Voor hem zijn de huurders ‘derden’. Is bij het gebruik van een privé-zwembad bij een huurwoning dan wel sprake van ‘het gelegenheid bieden tot’? Valt een privé-zwembad bij een huurwoning dan wel onder hoofdstuk 15 Bal?

En wat moeten we vinden van badwaterbassins in hotels, Bed&Breakfasts, campings en dergelijke? Eigenaren of exploitanten van die bedrijven verschaffen ook een huurgenot aan hun gasten. Die gasten behoren niet tot het huishouden van de Bed&Breakfast. Is dan wel sprake van ‘het gelegenheid bieden tot’? Vallen zwembaden in hotels, Bed&Breakfasts en op campings dan wel onder de werking van hoofdstuk 15 Bal?

Nauw verband met uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Het element ‘het gelegenheid bieden tot’ lijkt zo eenvoudig. Toch roept dit element veel vragen op. We hebben dit zojuist gezien. Al die vragen staan in nauw verband met bepaalde uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Deze uitzonderingen zijn genoemd in artikel 15.1, tweede lid. Zij geven antwoord op de gestelde vragen. De uitzonderingen zal ik in volgende blog-artikelen bespreken. Het element ‘het gelegenheid bieden tot’ kent een grijs gebied. Dit grijs gebied zal kleur krijgen door de uitzonderingen van het tweede lid. Wacht maar af, je zult het zien.

Conclusie

Beheerders en exploitanten van zwembaden en dergelijke vinden de nieuwe zwemwater-regelgeving in hoofdstuk 15 Bal.

De vraag is wanneer hoofdstuk 15 Bal van toepassing is en wanneer niet. Artikel 15.1, eerste lid, geeft antwoord. Volgens dat artikel gaat hoofdstuk 15 over de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin’.

In dit blog-artikel heb ik stilgestaan bij het element ‘het gelegenheid bieden tot’. Dit element brengt met zich dat privé-baden buiten de werking van hoofdstuk 15 Bal vallen.

Tegelijkertijd roept het element ‘het gelegenheid bieden tot’ allerlei vragen op. Deze vragen vinden hun antwoord in artikel 15.1, tweede lid.

Volgende zes blog-artikelen

De volgende zes blog-artikelen zullen alle gewijd zijn aan artikel 15.1, tweede lid. Dat tweede lid bevat vijf uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Het eerste van die zes artikelen bevat een inleiding op de uitzonderingen. De uitzonderingen zal ik vervolgens elk apart bespreken.

Voor nu hebben we de beschouwingen over artikel 15.1, eerste lid, afgesloten.