Inleiding

Hoofdstuk 15 Bal kent een uitzondering voor cruiseschepen. Het is de laatste uitzondering van artikel 15.1, tweede lid, Bal. Dat betekent dat we met dit blog-artikel het onderwerp over de toepasselijkheid van het Bal gaan afsluiten.

De verleiding is groot om de uitzondering voor cruiseschepen te laten voor wat het is. Om allerlei redenen lijkt mij namelijk de uitzondering van ondergeschikt belang voor onze blog-reeks over zwemmen onder het Bal.

Toch wil ik de cruiseschepen even genoemd hebben. Al is het maar voor de volledigheid. Ook kan ik in één adem de botels noemen die wél onder het Bal vallen. Ik zal dit kort toelichten aan de hand van de wettekst.

Ik sluit af met een paar korte samenvattende regels en de aankondiging van het volgende blog-artikel.

Wettekst

De uitzondering voor cruiseschepen staat in artikel 15.1, tweede lid, onderdeel e. Dat onderdeel luidt als volgt:
“Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd.

Korte toelichting

Cruiseschepen

De kern van de wettekst zit in de zinssnede ‘schepen die niet permanent zijn afgemeerd’. Daarmee doelt de wetgever met name op cruiseschepen.

De uitzondering voor cruiseschepen ligt voor de hand. De regels van hoofdstuk 15 Bal zijn immers niet toe te passen op cruiseschepen. Over het algemeen zijn cruiseschepen voor een betrekkelijk korte tijd afgemeerd. Het is natuurlijk onmogelijk om dan bijvoorbeeld een laboratoriumtest te organiseren. Dat cruiseschepen niet onder het Bal vallen, heeft dan ook vooral praktische redenen.

Dit betekent trouwens niet dat er voor badwaterbassins op cruiseschepen geen regels gelden. Die regels zijn er wel degelijk. Ze zijn afkomstig van de World Health Organisation (WHO). Voor onze blog-reeks over het zwemmen onder het Bal kunnen we de regels van de WHO laten rusten.

Botels

Kijken we nog even naar de wettekst. De uitzondering geldt alleen voor schepen die niet permanent zijn afgemeerd. Dus schepen die wel permanent zijn afgemeerd, zijn niet uitgezonderd. Dat zijn met name de botels. Die vallen wél onder het Bal.

Een paar korte samenvattende regels

Om snel thuis te zijn, volgen nu een paar korte samenvattende regels. Cruiseschepen zijn om praktische redenen uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Botels daarentegen vallen wél onder het Bal.

Met dit blog-artikel over cruiseschepen sluit ik het onderwerp over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal af.

Volgend blog-artikel

Over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal heb ik vele artikelen geschreven. Als ik goed heb geteld, dan zijn dat er tien. Tien blog-artikelen alleen al over de toepasselijkheid van het Bal. Dat is veelzeggend. Het geeft aan dat er binnen het vraagstuk over de toepasselijkheid vreselijk veel speelt.

Daarom lijkt het mij handig als je een overzicht hebt van al die tien blog-artikelen. Dat overzicht kun je gebruiken als hulpmiddel bij je zoektocht naar vragen over de toepasselijkheid van het Bal. Het overzicht geef ik je in het volgende blog-artikel.