Inleiding

Binnen hoofdstuk 15 Bal is de provincie bevoegd gezag. Onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is de provincie ook al bevoegd gezag. Er is dus niks nieuws onder de zon. Waarom dan toch zo veel aandacht hiervoor? Het antwoord is simpel. De vraag naar het bevoegd gezag is het volgende onderwerp dat de wetgever in hoofdstuk 15 Bal regelt. Als we de nieuwe wetgeving willen bezien, dan komen we aan die vraag niet voorbij.

Bevoegdheid op drie punten

De beantwoording van de vraag naar het bevoegd gezag blijkt trouwens nog geen inkoppertje. Dat komt omdat de provincie op drie punten bevoegd is. Allereerst is er het punt van uitvoering van hoofdstuk 15 Bal. Verder gaat de provincie over toezicht en handhaving. Ook kan de provincie maatwerkregels stellen. Elk van deze bevoegdheden kent een eigen wettelijke grondslag. Dit alleen al maakt de vraag naar het bevoegd gezag tot een best lastige.

Wettelijke grondslagen en wetsartikelen

Als we spreken over wettelijke grondslagen, dan hebben we het over wetsartikelen. Die wetsartikelen kunnen best handig zijn. Ze vertellen ons immers iets over de aard en de omvang van bevoegdheden. Maar juist die wetsartikelen maken het nog lastiger. Want waar kunnen we die wetsartikelen vinden? En hoe moeten we ze lezen? Dat is nog niet zo eenvoudig.

Drie afzonderlijke blog-artikelen

Hoe kunnen we de vraag naar het bevoegd gezag het beste aanvliegen? Het voert te ver om al deze grondslagen in één blog-artikel te bespreken. Ik heb er daarom voor gekozen om drie blog-artikelen te schrijven. Voor elk van de drie genoemde punten een apart blog-artikel. Dat maakt de provinciale bevoegdheden een stuk overzichtelijker. Ook hoop ik dat de wetsartikelen zo beter te begrijpen zijn.

Daarmee zijn de blog-artikelen wel sterk juridisch getint. Toch zijn ze zeker de moeite waard. Ze bevatten voor elk wat wils. Voor de zwembaden zal het eerstvolgende blog-artikel over de uitvoering van hoofdstuk 15 Bal wellicht interessant zijn. Al was het maar omdat het inzicht geeft in situaties waarin men afhankelijk is van de overheid. De handhavers onder ons zijn misschien meer geïnteresseerd in het blog-artikel over toezicht en handhaving. De rechtsfiguur maatwerkregels zal ik te zijner tijd bespreken als ik toekom aan artikel 15.6 Bal. Dan zal ik ook ingaan op de provinciale bevoegdheid bij maatwerkregels.

Volgende blog-artikel

Het volgende blog-artikel gaat over het bevoegd gezag bij de uitvoering van hoofdstuk 15 Bal.