Mijn blog-reeks ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’ zit in de afronding. Ik ben bezig met de voorbereiding van twee artikelen, één over een terugblik op mijn ervaringen met de Omgevingswet en één over nog de meest belangrijke vraag ‘Hoe nu verder?’ Ik mòet echter deze artikelen even onderbreken met een tussenbericht over de stand van zaken rond het baden en zwemmen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Op 1 juli 2016 zijn de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet in ontwerp gepubliceerd voor internetconsultatie. Eén van deze algemene maatregelen van bestuur is het Bal. Met name dat besluit is van belang voor houders van badinrichtingen (reguliere zwembaden, peuterspeelbaden, whirlpools, wellness, sauna’s, fish spa’s en andere badinrichtingen). Het Bal is een uitwerking van hoofdstuk 4 van de Omgevingswet. Over dat hoofdstuk heb ik al een blog-artikel geschreven.

Op 1 juli keek ik vol verwachting uit naar de publicatie van het Bal. Hoe zou het zwemmen en baden in het Bal zijn uitgewerkt? Waar zouden houders van badinrichtingen mee te maken krijgen? Zouden de lijnen van de ontwerp-wijziging van het Bhvbz inderdaad worden doorgetrokken? Zou het Bal inderdaad een zorgplicht invoeren? En wat zou er overblijven van de cyclus risico-analyse? Zouden houders van badinrichtingen echt meer eigen verantwoordelijkheid krijgen? Eindelijk zou op 1 juli het verlossende antwoord komen.

Wat ik in het leven heb geleerd, is dat verwachting per definitie gelijk staat met teleurstelling. En inderdaad: op 1 juli werd ik teleurgesteld. Ik had het kunnen weten. Maar toch, de confrontatie blijft apart.

Wat is er aan de hand? Juist het hoofdstuk dat gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden, juist dat hoofdstuk blijkt te zijn gereserveerd. Blanco verhaal dus. Gelukkig maakte de teleurstelling al snel ruimte voor humor: heb ik weer. Humor werd nieuwsgierigheid: waarom is net dit hoofdstuk gereserveerd? Het algemene deel van de Nota van Toelichting bij het Bal geeft antwoord.

Volgens de Nota van Toelichting is het ministerie op dit moment druk bezig met de voorbereiding van algemene regels voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden. Te zijner tijd zullen deze algemene regels in het Bal worden ingevoegd via het Invoeringsbesluit Omgevingswet. De reservering wordt verklaard door de omstandigheid dat algemene regels over het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden een eigen wijzigingsprocedure kennen. Om samenloop van deze wijzigingsprocedure met het Bal-traject te voorkomen, is in het ontwerp Bal het hoofdstuk in kwestie gereserveerd. Daarmee wordt een dubbele en dus verwarrende consultatie voorkomen. Aldus de Nota van Toelichting (algemene deel, pagina’s 15 en 124).

Uiteraard heb ik bij het ministerie navraag gedaan. Het ministerie bevestigt dat wordt gewerkt aan een Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen. In dat aanvullingsbesluit zullen de algemene regels voor het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden worden uitgewerkt. Via het Invoeringsbesluit Omgevingswet zal het aanvullingsbesluit in het Bal worden ingevoegd. Het aanvullingsbesluit zal te zijner tijd een eigen procedure doorlopen, waaronder een internetconsultatie. Over de planning kan het ministerie geen inzicht geven. In ieder geval ligt de eindhorizon op dit moment in 2019. Dan moet alle regelgeving in werking treden.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Ik weet zeker dat houders van badinrichtingen dat geduld hebben. Nu ik nog.

Zodra het ontwerp Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen wordt gepubliceerd, meld ik mij. Wordt vervolgd dus…