Marsroute

In mijn vorige blog-artikel besprak ik op inleidende wijze de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving. Daarbij heb ik een marsroute uitgezet.

Die marsroute moet ons in vier stappen brengen naar de specifieke zorgplicht van artikel 15.5 Bal. Wellicht is het goed om de laatste drie stappen nog eens te noemen. In de tweede stap is er aandacht voor de algemene zorgplicht. De derde stap gaat over de specifieke zorgplicht, maar meer in het algemeen. De vierde stap ziet concreet op de specifieke zorgplicht van artikel 15.5 Bal.

Context

Al deze zorgplichten willen we begrijpen. Maar dan zullen we ook aandacht moeten hebben voor de context waarin deze zorgplichten staan. Die context is de fysieke leefomgeving. Binnen die context zullen we moeten kijken naar het begrip ‘fysieke leefomgeving’. Maar we moeten ook verder kijken. De fysieke leefomgeving kunnen we namelijk niet los zien van de doelen van de Omgevingswet. Die doelen vragen ook onze aandacht. Bovendien moeten we daar het verhaal over rollen en verantwoordelijkheden bij betrekken. Volgens de marsroute komt deze hele context aan de orde in de eerste stap.

Nog een keer de eerste stap

Het is juist deze eerste stap die ik toch nog een keer onder de aandacht wil brengen. Dat heeft twee redenen. Allereerst is daar het punt van de inbedding van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden in de Omgevingswet. Vooral het begrip ‘fysieke leefomgeving’ geeft aanknopingspunten die deze inbedding mogelijk maken. Ook de doelen van de Omgevingswet geven aanknopingspunten. Als we de context bespreken, dan kunnen we niet om deze inbedding heen. In mijn vorige blog-artikel heb ik dit punt helaas over het hoofd gezien.

Er is een tweede reden waarom ik de marsroute nog een keer onder de aandacht wil brengen. In mijn blog-artikel schreef ik dat de eerste stap van de marsroute ‘een hele korte’ moet zijn. Dit moet ik nuanceren. Op de keper beschouwd bestaat de eerste stap van de marsroute niet uit drie, maar uit vier stappen. Al deze stappen vragen toch om meer aandacht dan ik eerder dacht. Een grote hink-stap-sprong blijkt bij nader inzien dus toch te snel.

Een eigen blog-reeks

“Ik heb geen idee hoeveel blog-artikelen ik nodig heb. (…). We zien wel hoe het loopt.”, schreef ik ook. Nu al is duidelijk dat ik aan de eerste stap van de marsroute in elk geval vier blog-artikelen kwijt ben. Door de andere drie stappen laat ik mij verrassen.

Al met al ontstaat er onderhand binnen de blog-reeks over het zwemmen onder het Bal een geheel eigen blog-reeks. Dat is de blog-reeks over de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving. Dat belooft een fraai verhaal.

Marsroute samengevat

Samengevat ziet de marsroute naar de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving er als volgt uit:

Stap 1 marsroute

Stap 1 gaat over de context van de zorgplichten

Daarin besteden we aandacht aan:

  • het begrip fysieke leefomgeving
  • de doelen van de Omgevingswet
  • rollen en verantwoordelijkheden
  • inbedding van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen in de Omgevingswet

Stap 2 marsroute

De tweede stap gaat over de algemene zorgplicht

Stap 3 marsroute

In deze stap gaan we in op de specifieke zorgplicht in het algemeen

Stap 4 marsroute

De laatste stap brengt ons uiteindelijk bij de specifieke zorgplicht van artikel 15.5 Bal

Volgend blog-artikel

In mijn volgende blog-artikel maak ik een begin met de context van de zorgplichten. Ik zal dan het begrip ‘fysieke leefomgeving’ bespreken.