Inleiding

De blog-reeks ‘Zwemmen onder het Bal’ is tot nu toe vooral gegaan over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal.

Dit blijkt een weerbarstig onderwerp. Soms is sprake van een badwaterbassin, soms ook niet. In bepaalde gevallen kan men spreken van baden, in andere gevallen weer niet. Het vereiste van ‘het gelegenheid bieden tot’ lijkt zo voor de hand te liggen. Toch heeft dit vereiste een betekenis die veel dieper gaat dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Dan zijn er ook nog eens de vele uitzonderingen die soms geen uitzondering blijken te zijn. Alsof dit alles genoeg is? Nee, want de toepasselijkheid blijkt ook nog eens sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval.

Ik heb er in totaal tien blog-artikelen voor nodig gehad om een beeld te creëren. Dat beeld is doorspekt met grijze gebieden, nuanceringen en uitzonderingen. Het antwoord op de vraag naar de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal is dus nog niet zomaar te geven.

In dit blog-artikel geef ik je een overzicht van de tien blog-artikelen. Je kunt dit overzicht gebruiken als hulpmiddel bij je zoektocht naar de toepasselijkheid van het Bal. Zo kun je in één oogopslag zien welke elementen en uitzonderingen een rol spelen bij de toepasselijkheid.

Overzicht blog-artikelen toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

De volgende blog-artikelen gaan over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal:

Leestip

Verschillende elementen en uitzonderingen bepalen de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Al die elementen en uitzonderingen hangen nauw met elkaar samen. Een voorbeeld is de uitzondering voor huishoudens. Die uitzondering kun je alleen maar begrijpen als je hebt stilgestaan bij de betekenis van ‘het gelegenheid bieden tot’. Deze samenhang kom je ook tegen bij de uitzondering voor logiesfuncties. En zo zijn er nog veel meer onderlinge samenhangen. Het is belangrijk om samenhangen te begrijpen.

Daarom mijn leestip: lees de tien blog-artikelen in hun onderlinge samenhang. Alleen zo krijg je antwoord op de vraag of je te maken hebt met hoofdstuk 15 Bal of niet.

Volgend blog-artikel

In het volgende blog-artikel begin ik met een nieuw onderwerp. Dat gaat over de zogeheten oogmerken van hoofdstuk 15 Bal.