In mijn vorige artikel heb ik een aantal suggesties toegelicht waarmee je het onder het nieuwe Bhvbz juridisch goed kunt doen. Ik geef je nog een suggestie: volg het 10-stappenplan voor de cyclus risicoanalyse.

Stap 1 – 16 onderwerpen

Kijk allereerst naar artikel 3 van het Bhvbz. Daarin zijn in totaal 16 onderwerpen genoemd, negen op het gebied van hygiëne en zeven op het gebied van veiligheid. Het eerste onderwerp dat wordt genoemd, is de hoedanigheid en behandeling van het zwem- en badwater. Op dat onderwerp pas je de volgende stappen 2 tot en met 8 toe.

Stap 2 – Risicoanalyse

Welke (mogelijke) risico’s zie jij in jouw badinrichting als het gaat om de hoedanigheid en behandeling van het zwem- en badwater? Om daar achter te komen, doe je onderzoek en verricht je metingen.

De risicoanalyse doe je volgens bijlage II van het Bhvbz. Daarin zijn alle aspecten beschreven die je bij de risicoanalyse moet betrekken. Doe je dat niet, dan handel je in strijd met het Bhvbz wat kan leiden tot aansprakelijkheid.

Let op: sommige onderwerpen worden in artikel 3 twee keer genoemd. Toezicht bijvoorbeeld. Je zult dus bij de risicoanalyse (en ook in je beheersplan) moeten aangeven op welk gebied toezicht (mogelijk) risico’s oplevert: of alleen op het gebied van hygiëne, of alleen op het gebied van veiligheid, of op beide gebieden.

Stap 3 – Beheersplan

Welke risico’s heb je in je analyse op het gebied van de hoedanigheid en behandeling van het zwem- en badwater ontdekt? Wat ben je tegengekomen? Welke maatregelen ga je nemen om die risico’s weg te nemen? Waarom kies je voor die maatregelen en niet voor andere maatregelen? Waarom denk je dat de gekozen maatregelen afdoende zullen zijn? Op welke onderzoeken, meetresultaten en dergelijke zijn de gekozen maatregelen gestoeld? Al dit soort vragen beschrijf je in je beheersplan.

Let op: ook bij het beheersplan zul je bijlage II moeten betrekken. Lees nog eens mijn vorige artikel. Daarin heb ik onder suggestie 5 bij wijze van voorbeeld gewezen op maatregelen met betrekking tot personeel.

Stap 4 – Uitvoering

Voer de maatregelen die je in je beheersplan hebt beschreven, uit.

Ook in deze fase is verslaglegging uiterst belangrijk. Leg vast:

 • welke maatregelen je hebt uitgevoerd
 • hoe je de maatregelen hebt uitgevoerd
 • wanneer je de maatregelen hebt uitgevoerd

Stap 5 – Monitoring

Hebben de uitgevoerde maatregelen wel het gewenste effect? Zijn de risico’s die je eerder bij de analyse hebt gesignaleerd inderdaad weggenomen? Zijn door de uitgevoerde maatregelen ongewenste of onbedoelde neveneffecten ontstaat, of misschien zelfs nieuwe problemen? Om deze vragen te beantwoorden ga je monitoren.

Stap 6 – Bijsturing

Neem aanvullende maatregelen als:

 • de uitgevoerde maatregelen de gesignaleerde risico’s niet of niet voldoende hebben weggenomen
 • door de uitgevoerde maatregelen nieuwe risico’s zijn ontstaan (ongewenste of onbedoelde neveneffecten)

Leg ook nu weer vast:

 • welke aanvullende maatregelen je hebt uitgevoerd
 • hoe je de aanvullende maatregelen hebt uitgevoerd
 • wanneer je de aanvullende maatregelen hebt uitgevoerd

Stap 7 – Verslaglegging

In mijn vorige artikel heb ik hierop gehamerd. Dat doe ik nu weer: zorg voor verslaglegging en aantoonbaar voldoende onderbouwing.

Verslaglegging speelt bij:

 • de risicoanalyse
 • het beheersplan
 • de uitvoering
 • de monitoring
 • de bijsturing

Stap 8 – Nieuwe risicoanalyse (cyclus)

De stappen 2 tot en met 7 van risicoanalyse tot en met verslaglegging zijn geen eenmalige stappen, maar vormen een cyclus. Door te monitoren en zo nodig bij te sturen kan het zijn dat je het beheersplan moet gaan actualiseren. Daartoe verricht je een nieuwe risicoanalyse. Ook zal je moeten gaan actualiseren als je bijvoorbeeld een nieuwe techniek gaat toepassen. Zo herhaalt zich telkens weer opnieuw die cirkel van analyse – beheersplan – uitvoering – monitoring – bijsturing – verslaglegging.

Stap 9 – Pas de stappen 2 t/m 8 toe op alle 16 onderwerpen

Tot nog toe ging het alleen over de hoedanigheid en behandeling van het zwem- en badwater. Intussen liggen er nog 15 andere onderwerpen op de plank. Je keert dus terug naar stap 1 en neemt het volgende onderwerp: het aantal en de inrichting van douches en toiletten. Ook op dat onderwerp volg je de stappen 2 tot en met 8 van risicoanalyse tot en met verslaglegging en vervolgens weer een nieuwe risicoanalyse. Zo handel je ook ten aanzien van de 14 andere onderwerpen die nu nog wachten op behandeling.

Stap 10 – Wees altijd bedacht op de zorgplicht als basisverplichting

Intussen blijf je altijd bedacht op de zorgplicht als basisverplichting. Hoe de zorgplicht als basisverplichting in de praktijk werkt? In mijn vorige artikel heb ik onder suggestie 2 drie voorbeelden genoemd over veiligheidsmaatregelen, communicatie en gebruik van badinrichtingen buiten reguliere openingstijden.

Reageren mag..

Ik hoop dat dit 10-stappenplan jou zal helpen bij het doorlopen van de cyclus risicoanalyse. Mocht je vragen hebben over dit 10-stappenplan of heb je misschien zelfs al enige ervaring opgedaan met de cyclus risicoanalyse? Reageer dan gerust op dit artikel.