Inleiding

Heb ik te maken met hoofdstuk 15 Bal? Dit is misschien wel de eerste vraag die opkomt als je voor het eerst kennismaakt met de nieuwe zwemwater-regelgeving.

Nu zal het voor de meeste zwembaden wel duidelijk zijn dat het Bal op hen van toepassing is. Maar er zijn ook veel grijze gebieden waar de toepasselijkheid nog niet zo duidelijk is. Dan gaat het onder meer over sauna’s, Bed and Breakfast-bedrijven, campings, vakantieparken, hotels en dergelijke. Verder raken die grijze gebieden cosmetische behandelingen en speelconstructies voor kinderen. Hebben zij ook te maken met hoofdstuk 15 Bal?

Vragen naar de toepasselijkheid van regelgeving zijn belangrijk. Want stel je maar eens voor dat hoofdstuk 15 Bal niet op jou van toepassing is. Dan kun je deze blog-reeks over het zwemmen onder het Bal lekker laten voor wat het is.

Maar wat als hoofdstuk 15 Bal wel op jou van toepassing is? Dan heeft dat voor jou belangrijke gevolgen. Want opeens ben je zo maar verantwoordelijk voor hygiëne en veiligheid binnen jouw badwaterbassin.

Deze blog-reeks over het zwemmen onder het Bal beveel ik daarom van harte bij je aan. Lees in elk geval de komende blog-artikelen over de toepasselijkheid van de nieuwe zwemwater-regelgeving.

Leeswijzer

Eerst zal ik het wetsartikel noemen dat de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal regelt. Daarna zullen we er kort kennis mee maken. Ten slotte zal ik een overzicht geven van komende blog-artikelen. Daarin zullen we de toepasselijkheid verder gaan verkennen.

Artikel 15.1 Bal

Artikel 15.1 Bal geeft antwoord op alle vragen over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Het artikel kent twee leden en luidt als volgt:

Artikel 15.1 (activiteiten)

 1. Dit hoofdstuk gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin.
 2. Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin:
  a. bij een huishouden;
  b. in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
  c. dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
  d. dat is bedoeld voor contact tussen mens en dier; of
  e. aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd.

Korte kennismaking met artikel 15.1 Bal

Artikel 15.1, eerste lid

Het eerste lid van artikel 15.1 zegt waar hoofdstuk 15 Bal over gaat. Dat hoofdstuk gaat over de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin’.

Kort en krachtig geeft de wetgever hiermee aan wanneer het Bal van toepassing is. Dat is het geval als is voldaan aan de volgende drie elementen:

 • het gelegenheid bieden tot
 • zwemmen of baden
 • in een badwaterbassin

Hier lijkt geen woord frans bij. Toch roepen deze elementen vragen op. Wat betekent ‘het gelegenheid bieden tot’? Wat moeten we verstaan onder ‘zwemmen’? En wat is ‘baden’? Een vierde vraag is: wat is een ‘badwaterbassin’?

Bij al deze vragen zullen we moeten stilstaan. Zij zullen ons meer inzicht geven in wanneer hoofdstuk 15 Bal van toepassing is en wanneer niet.

Artikel 15.1, tweede lid

Het tweede lid van artikel 15.1 noemt vijf gevallen waarin hoofdstuk 15 Bal niet van toepassing is. In al deze gevallen is weliswaar sprake van ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin’. Maar toch heeft de wetgever gemeend voor die vijf gevallen een uitzondering te moeten maken.

Ook bij deze uitzonderingen zullen we moeten stilstaan. Zij stellen immers grenzen aan de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal.

Overzicht van volgende blog-artikelen

Over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal geeft artikel 15.1 met weinig woorden vreselijk veel informatie. Ik heb hierna nog negen blog-artikelen nodig om op al die informatie in te gaan.

In de volgende drie blog-artikelen beperk ik mij tot artikel 15.1, eerste lid. Daarbij zal ik de vier genoemde vragen behandelen.

Daarna volgen nog zes blog-artikelen over de vijf uitzonderingen van artikel 15.1, tweede lid. Het eerste van die zes blog-artikelen bevat een inleiding op deze vijf uitzonderingen. In de resterende vijf blog-artikelen zal ik de uitzonderingen apart behandelen.

Laten wij de blog-reeks over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal beginnen met de vraag ‘Wat is een badwaterbassin?’ Over het begrip ‘badwaterbassin’ lees je in het eerstvolgende blog-artikel.