Inleiding

Cruiseschepen zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Dat is mooi, maar de verleiding is groot om deze uitzondering te laten voor wat het is. Om allerlei redenen lijken mij cruiseschepen voor onze blog-reeks over zwemmen onder het Bal niet echt van belang.

Toch wil ik de cruiseschepen even genoemd hebben. Al is het maar voor de volledigheid. Deze uitzondering is immers de laatste in de reeks van vijf. Zo kan ik dan ook in één adem de botels noemen die wél onder het Bal vallen.

Ik zal dit kort toelichten aan de hand van de tekst van het Bal.

Dit blog-artikel zal ik afsluiten met een kleine overweging over het verdere vervolg van deze blog-reeks.

Tekst Bal

De uitzondering over de cruiseschepen staat in artikel 15.1, tweede lid, onderdeel e. Dit onderdeel luidt als volgt:
“Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd.

Korte toelichting

Cruiseschepen

De zinssnede ‘schepen die niet permanent zijn afgemeerd‘ vormt de kern van het aangehaalde onderdeel e. Daarmee doelt de wetgever met name op cruiseschepen.

De uitzondering voor cruiseschepen ligt uiteraard voor de hand. De regels van hoofdstuk 15 Bal zijn immers niet toe te passen op cruiseschepen. Over het algemeen zijn cruiseschepen voor een betrekkelijk korte tijd afgemeerd. Hoe moet je dan bijvoorbeeld een laboratoriumtest organiseren? Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat cruiseschepen niet onder het Bal vallen, heeft dan ook vooral praktische redenen.

Dit betekent trouwens niet dat er voor badwaterbassins op cruiseschepen geen regels bestaan. Die regels zijn er wel degelijk. Zij zijn afkomstig van de World Health Organisation (WHO). Deze blog-reeks gaat over het zwemmen onder het Bal. We kunnen daarom de regels van de WHO laten rusten.

Botels

Kijken wij nog even naar de wettekst. De uitzondering geldt alleen voor schepen die niet permanent zijn afgemeerd. Zij vallen buiten het Bal. Dus schepen die wel permanent zijn afgemeerd, vallen wél onder het Bal. Dat zijn met name de botels.

Samenvattend

Samenvattend kan ik kort zijn. Cruiseschepen zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Botels vallen daarentegen wel onder het Bal.

Verdere vervolg blog-reeks ‘Zwemmen onder het Bal’

Met dit blog-artikel sluit ik het onderwerp over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal af. We zouden kunnen gaan beginnen aan het volgende onderwerp. Dat gaat over de zogenaamde oogmerken van hoofdstuk 15 Bal. Met opzet zeg ik ‘zouden’. Want om nu te beginnen met de oogmerken, is eigenlijk niet zo verstandig.

Over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 heb ik vele artikelen geschreven. Als ik goed heb geteld, dan zijn dat er acht. Het is dan ook beter om alle artikelen over de toepasselijkheid nog eens samen te vatten in een overzicht. Dan kun je in één oogopslag zien wanneer je  te maken hebt met hoofdstuk 15 Bal en wanneer niet.

Nu heb ik de afgelopen tijd niet stilgezeten. Ik was al een overzicht aan het schrijven. Daarbij heb ik alle blog-artikelen nog eens nagelezen. Ik moet bekennen: het kan beter.

Wat ik daarom ga doen, is alle artikelen nog eens herzien. Mogelijk komen er nog een paar artikelen bij. Daarna zal ik de vernieuwde artikelen samenvatten in een overzicht. Dan kunnen we de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal pas echt afsluiten en verdergaan met de oogmerken.

Voorlopig dus een revisie van alle gepubliceerde blog-artikelen over de toepasselijkheid en een paar nieuwe artikelen. Binnenkort kun je ze lezen.