In mijn blog-artikel van 8 februari 2016 heb ik beloofd in te gaan op de wijze waarop de huidige zwemwater-regelgeving (de Whvbz en het Bhvbz) in de Omgevingswet wordt opgenomen. In het blog-artikel dat je nu leest, geef ik een korte voorbeschouwing.

De herziening (van de zwemwater-regelgeving; LV) is in het voorliggende wetsvoorstel voornamelijk verwerkt in de hoofdstukken 2 en 4 en zal verder zijn beslag krijgen in de uitvoeringsregelgeving,

zo valt er in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Omgevingswet te lezen.

Dat klinkt nog vrij eenvoudig: je schrijft een blog-artikel over het baden en zwemmen, zoals dat in hoofdstuk 2 (over taken en bevoegdheden van bestuursorganen) is geregeld, en je doet hetzelfde voor hoofdstuk 4 (over algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving). Met vervolgens het echte werk in het vooruitzicht als in april 2016 de algemene maatregelen van bestuur verschijnen.

Maar ook in andere hoofdstukken valt wel een relatie te ontdekken tussen de zwemwater-regelgeving en de Omgevingswet. Dan denk ik met name aan:

  • hoofdstuk 1 met algemene bepalingen over het toepassingsgebied en de doelen van de Omgevingswet en de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving
  • hoofdstuk 3 over omgevingsvisies en programma’s
  • hoofdstuk 10 over gedoogplichten
  • hoofdstuk 16 over procedures
  • hoofdstuk 18 over handhaving
  • hoofdstuk 20 over monitoring en informatie

Dus zal ik mij niet beperken tot de hoofdstukken 2 en 4 en de uitvoeringsregelgeving. Op de een of andere manier zal ik alle genoemde hoofdstukken in mijn beschouwingen gaan betrekken. Dat ga ik doen aan de hand van de tekst van de Omgevingswet zoals die op 26 april 2016 is gepubliceerd in Staatsblad 2016, 156. Ik raad je aan om bij het lezen van dit blog-artikel de tekst van de wet te raadplegen. Zo krijg je de materie sneller onder de knie. Je kunt de tekst van de wet downloaden via de volgende link: Wet van 23 maart 2016, Staatsblad 2016, 156 (Omgevingswet).

Een paar kanttekeningen hierbij. Allereerst, het blijven (met alle respect) maar wat blog-artikelen. Verwacht van mij daarom geen uitputtende beschouwingen. Ik zal mij beperken tot hoofdlijnen. Het resultaat van mijn bijdragen zal niet meer zijn dan een globaal beeld van hoe de zwemwater-regelgeving, of beter gezegd: het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden – in de Omgevingswet zijn beslag heeft gekregen.

Verder besef ik dat de uitvoeringsregelgeving voor houders van badinrichtingen interessanter is dan de wet zelf. Immers, uit de uitvoeringsregelgeving zal pas blijken wat de Omgevingswet concreet voor houders gaat betekenen. Toch lijken mij de blog-artikelen over de Omgevingswet ook voor houders wel van belang. Immers, de uitvoeringsregelgeving kan alleen begrepen worden als enig inzicht bestaat in het fundament van de uitvoeringsregelgeving. Dat fundament is de wet zelf.

Ten slotte: de Omgevingswet is voor heel Nederland in meer of mindere mate nieuw, dus ook voor mij. Het zal een hele ontdekkingsreis worden. Daarom wil ik je vragen: reageer. Reageer met vragen, opmerkingen, suggesties, aanvullingen, voorbeelden, correcties. Alsjeblieft, reageer. Samen onderweg maakt de ontdekkingsreis veel leuker en de blog-artikelen krijgen voor de praktijk meer toegevoegde waarde.

De komende tijd ga ik mij storten op het baden en zwemmen onder de Omgevingswet. Dat is ook de titel waaronder de reeks blog-artikelen zal verschijnen. De plannen die ik hiervoor heb geschetst, klinken ambitieus. Dat realiseer ik mij. Maar ik heb er vreselijk veel zin in. Ik ben hartstikke nieuwsgierig naar wat ik tegenkom en waar het allemaal op uitdraait. Op nu naar het eerstvolgende blog-artikel, hoofdstuk 1 Omgevingswet.