In de blog-reeks ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’ heb ik zeven artikelen geschreven. In de voorbeschouwing sprak ik de verwachting uit dat deze blog-reeks een hele ontdekkingsreis zou worden. Het is tijd om de reeks af te ronden. In het artikel dat je nu leest, zal ik terugblikken. Dat doe ik in het licht van de verbeterdoelen van de Omgevingswet. In het volgende blog-artikel zal ik vooruitblikken aan de hand van de vraag ‘Hoe nu verder?’

 

Een chapeau

 

Om te beginnen wil ik de wetgevingsjuristen en alle andere betrokkenen een chapeau geven. De Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties ooit. Zo’n 26 wetten en honderden uitvoeringsregelingen op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, bouw, infrastructuur, milieu, bodem, geluid, natuur en water zullen plaatsmaken voor één wet en vier algemene maatregelen van bestuur. Ook de regelgeving voor zwemwater zal in de nieuwe wet opgaan. Dat alleen al maakt de Omgevingswet tot een waanzinnig knap staaltje werk. Ik kan mij voorstellen dat deze overweging je niet zo interesseert. Maar ik geniet van dit soort wetgevingsoperaties. Verzin het maar en ga er maar aan staan. De Omgevingswet als wetgevingsoperatie mag naam hebben. Chapeau dus.

 

Verbeterdoelen Omgevingswet

 

Eén van de verbeterdoelen die de wetgever met de Omgevingswet nastreeft, is ‘het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht’ (Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet, pagina 10). Is de wetgever hierin geslaagd? Is het omgevingsrecht nu echt toegankelijker geworden? Hoe bevalt de Omgevingswet? Hoe vriendelijk is de wet in het gebruik? Is de opzet van de wet een beetje toegankelijk? Zou je in de praktijk met de wet kunnen werken?

 

Mijn eerste indruk

 

Nu heb ik met het zwemmen en baden slechts een klein facet belicht van het veel grotere geheel van de fysieke leefomgeving. Met deze kleine relativerende kanttekening mag ik zeggen dat de kennismaking met de Omgevingswet mij alleszins is meegevallen. Bij het schrijven van de zeven blog-artikelen zijn de opbouw en de structuur van de wet mij althans logisch overgekomen. Dit zegt zeker iets over de gebruiksvriendelijkheid van de Omgevingswet. Ja, in de praktijk kan ik er prima mee werken.

 

Mijn tweede indruk

 

Mijn tweede indruk is misschien wat genuanceerder. Allereerst zie je dat de verschillende hoofdstukken van de Omgevingswet nauw met elkaar samenhangen. Taken en bevoegdheden op het gebied van het zwemwaterbeheer bijvoorbeeld kunnen niet worden begrepen zonder kennis te nemen van de reikwijdte en de doelstellingen van de Omgevingswet. Evenzeer geldt dit voor de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Verder moet samenhang worden gezocht met ondersteunende instrumenten als gedoogplichten, procedures, handhaving en monitoring en informatie. In drie blog-artikelen heb ik op de samenhangen tussen de verschillende hoofdstukken gewezen. Ik verwijs naar:

Het vraagt om goed inzicht en inlevingsvermogen om alle samenhangen te onderkennen.

Daar komt bij dat de wet niet op zichzelf staat, doch enkel maar contouren schetst. De inhoud heeft zijn uitwerking in vier algemene maatregelen van bestuur. Waar de wet zelf al in onderlinge samenhang moet worden bezien, moet de wet ook nog eens worden gelezen in samenhang met vier algemene maatregelen van bestuur. Dat vraagt niet alleen om goed inzicht en inlevingsvermogen om samenhangen te onderkennen. Je moet ook weten waar je wat kunt vinden. Is dat in de wet zelf? Of moet je zoeken in de algemene maatregelen van bestuur? In welke algemene maatregel van bestuur is dat dan? En hoe verhoudt die algemene maatregel van bestuur zich tot de wet? Ga daar maar aan staan als houder van een badinrichting.

 

Concluderend

 

Is de Omgevingswet op het gebied van de zwemwater-regelgeving vriendelijk in het gebruik? Mij is het alleszins meegevallen. Of dit ook geldt voor houders van badinrichtingen? Ik weet het niet.

 

En jij? Wat is jouw indruk?

 

Je hebt nu met zeven blog-artikelen kennis kunnen maken met de Omgevingswet. Wat is jouw indruk van die wet? Hoe is de wet bij jou overgekomen? Denk je dat je in de praktijk ermee zou kunnen werken? Of blijft het moeilijk? En op welke punten vind je het moeilijk? Ik ben razend benieuwd naar je reactie.

 

Volgend blog-artikel

 

Deze terugblik triggert mij. Als vanzelf doemt de vraag op: ‘Hoe nu verder?’ Mij bekruipen langzaamaan wel wat ideeën. In het volgende blog-artikel zal ik die ideeën met je delen.

 

Aparte blog-reeksen over de algemene maatregelen van bestuur

 

In aparte blog-reeksen zal ik ingaan op de vier algemene maatregelen van bestuur. In de nieuwe reeks ‘Zwemmen en baden onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)’ heb ik al een tussenbericht gepubliceerd.

 

Reageren?

 

Nogmaals, ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe jij de Omgevingswet hebt ervaren. Als je wilt reageren, heel graag.