In de blog-reeks ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’ heb je kennisgemaakt met de zwemwater-regelgeving zoals die in de Omgevingswet zijn beslag heeft gekregen. De blog-reeks ga ik afsluiten. Dat doe ik met een vooruitblik aan de hand van de vraag ‘Hoe nu verder?’ Hieronder zal ik, zoals beloofd, een aantal ideeën lanceren.

 

Bereid je voor op de Omgevingswet

 

Het is van het grootste belang dat houders van badinrichtingen zich gaan voorbereiden op de Omgevingswet. Waarom? Omdat de Omgevingswet een totaal andere opzet kent dan de vertrouwde Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Met een nieuwe sturingsfilosofie gericht op doelvoorschriften zijn ook de uitgangspunten anders. Uit deze nieuwe sturingsfilosofie vloeien meer keuzevrijheid en een grotere verantwoordelijkheid voort. De Omgevingswet geeft een aantal nieuwe instrumenten om daar invulling aan te geven. Dit alles zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur. Het wordt dus anders dan je gewend bent.

Houders van badinrichtingen kunnen hier niet meer om heen. De Omgevingswet komt er. Sterker: de wet is er al. Ook de uitvoeringsregelgeving staat al behoorlijk in de steigers.

De nieuwe wetgeving is bepaald geen papieren tijger. De wetgeving op de grote stapel leggen en overgaan tot de orde van de dag, is er niet bij. De Omgevingswet en de aanhangende uitvoeringsregelgeving moeten echt in de organisaties van badinrichtingen worden ingevoerd en geborgd.

 

Doe dat nu

 

In 2019 moet alles in werking treden. Dat is bepaald geen reden om te wachten. O natuurlijk, je kunt wachten. Wie weet, komt er nog een overgangstermijn waarin je de tijd krijgt om orde op zaken te stellen. Maar dan wordt het een race tegen de klok en een lekker gestreste boel. Moet je dat willen?

Mijn advies: bereid je voor en doe dat nu. Gewoon in je eigen tempo. Dan kun je in 2019 de overgangstermijn (als die er komt…) gebruiken om rustig de laatste puntjes op de i te zetten.

 

Hoe kun je je voorbereiden?

 

Er zijn mijns inziens diverse mogelijkheden om je voor te bereiden. Ik wil ze graag aan je voorleggen. Ik haast mij hierbij op te merken dat deze mogelijkheden niet zaligmakend zijn. Misschien heb jij andere ideeën. Prima, niks mis mee. Waar het om gaat, is dat de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk gaan leven.

Zelf heb ik de volgende ideeën die je hopelijk kunnen helpen bij een vroegtijdige voorbereiding:

  • maak eens kennis met de Omgevingswet
  • lees mijn blog-artikelen
  • volg een cursus
  • zorg voor bewustwording
  • laat je bijstaan
  • vertaal de wetgeving door naar bedrijfsvoering en bedrijfscultuur
  • oefen gewoon een droog met de nieuwe instrumenten
  • organiseer workshops
  • deel met elkaar en neem actie
  • besef dat je er niet alleen voor staat

Ik zal een en ander toelichten.

 

Maak eens kennis met de Omgevingswet

 

Maak allereerst eens kennis met de Omgevingswet. Pak die wet er bij en blader er eens doorheen. Snuffelen en ruiken, noem ik dat. Dat is belangrijk om er een eerste gevoel bij te krijgen. Ga eens op zoek naar artikelen in de wet die voor het zwemmen en baden van belang zouden kunnen zijn.

Doe dit ook met de vier algemene maatregelen van bestuur die aan de Omgevingswet hangen. Met name het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is voor houders van badinrichtingen van belang. Voor de goede orde: het Bal kent op het punt van het zwemmen en baden nu nog een blanco hoofdstuk. Het Bal zal worden aangevuld met algemene regels via het Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen.

Ik denk dat je, al snuffelend en ruikend, het gevoel krijgt: “Help me, want dit is niet gemakkelijk!” Dat is niet erg, het komt goed.

 

Lees mijn blog-artikelen

 

Ik heb al wat voorwerk voor je gedaan door een aantal blog-artikelen te schrijven. Als je aan de nieuwe wetgeving gaat snuffelen en ruiken, neem dan die blog-artikelen erbij. Het zal je zeker helpen om wat meer gevoel te krijgen.

Je vindt de blog-artikelen op de blog-pagina van mijn website onder de categorie zwemwater-regelgeving. Het betreft de blog-reeks ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’. Verder vind je er diverse artikelen over de recente ontwerp-wijziging van het huidige Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Momenteel werk ik aan nieuwe blog-reeksen over het zwemmen en baden onder de vier algemene maatregelen van bestuur. Ook die reeksen zullen in de categorie zwemwater-regelgeving worden opgenomen.

 

Volg een cursus

 

Misschien wil je na kennismaking met de nieuwe wetgeving, al dan niet aan de hand van mijn blog-artikelen, meer weten. Dan kun je een cursus volgen. Berghauser Pont Academy biedt de cursus Omgevingswet en zwembaden aan. Deze cursus kan zeker toegevoegde waarde hebben. Vooral omdat de cursus zich niet beperkt tot de theorie, maar ook gericht is op de praktijk. Uiteindelijk draait het om de vraag: “Hoe kan ik wettelijke instrumenten op een zodanige manier inzetten dat ik én juridisch verantwoord bezig ben én tevreden gasten krijg?” Kijk voor meer informatie over de cursus Omgevingswet en zwembaden op de website van Berghauser Pont Academy.

 

Zorg voor bewustwording

 

Uitspraak in de zaak zwembad De Reeshof

 

Natuurlijk zijn mijn blog-artikelen en een cursus niet voldoende. Een goede voorbereiding vraagt om veel meer, bijvoorbeeld bewustwording. Dat heeft de recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland West-Brabant in de zaak zwembad De Reeshof wel geleerd. In rechtsoverweging 6.3 schetst de rechtbank een onthutsend beeld van feiten en omstandigheden die hebben bijgedragen aan het dramatische ongeval in 2011 waarbij een baby van nog geen vijf maanden het leven heeft moeten laten en de moeder gewond is geraakt. Dat alles als gevolg van corrosievorming in roestvaststalen ophangconstructies. Uit deze strafzaak kunnen lessen worden getrokken. Neem de uitspraak van de rechtbank er eens bij en lees die rechtsoverweging 6.3. Welke lessen zou jij daaruit trekken?

 

Belang wetgeving

 

Bewustwording is ook van belang als het gaat om het belang van de wetgeving. Natuurlijk draait alles om het belang van de volksgezondheid. Badinrichtingen moeten hygiënisch en veilig zijn. Gebruikers en bezoekers moeten daarop kunnen vertrouwen.

Vanuit commercieel oogpunt bezien kun je hierop voortborduren. Dan gaat het er niet alleen om dat badinrichtingen hygiënisch en veilig zijn, maar ook dat gebruikers en bezoekers een paar uur heerlijk en onbezorgd kunnen rondspartelen, relaxed naar huis gaan en zich verheugen op het volgende bezoek. Gebruikers en bezoekers zijn niet zomaar gebruikers en bezoekers, het zijn gasten. Als houder van een badinrichting wil je niets liever dan bijdragen aan een stukje geluksbeleving van je gasten.

 

Wetgeving is geen doel op zich, maar enkel maar een hulpmiddel

 

Ik kan mij voorstellen dat je de wetgeving als ballast ervaart. Al dat juridische gedoe, waar is dat in vredesnaam toch voor nodig? Je kunt ook anders redeneren, namelijk vanuit dat stukje geluksbeleving dat je je gasten wilt meegeven.

Die geluksbeleving kun je bereiken door ervoor te zorgen dat de badinrichting in alle opzichten hygiënisch en veilig is. Dat vraagt om inzet van instrumenten die de wetgever jou aanreikt. Het gaat dan met name om de zorgplicht, de cyclus risico-analyse, verslaglegging, omgevingswaarden en inspectieverplichtingen. Zo bezien, hoeft wetgeving niet langer te worden gezien als ballast waarin instrumenten worden ervaren als doel op zichzelf, maar eerder als hulpmiddel om doelstellingen als hygiëne, veiligheid en geluksbeleving te realiseren.

 

Laat je bijstaan

 

Hiervoor heb ik de suggestie gedaan om kennis te maken met de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving. Enige kennis is altijd handig en zelfs noodzakelijk. Naast lezing van mijn blog-artikelen of het volgen van een cursus, kun je je ook laten bijstaan. De Omgevingswet is toch een juridisch verhaal. Daar gaan juristen over. Houders van badinrichtingen zijn geen juristen, dat zijn ondernemers. Ondernemers hebben andere dingen aan hun hoofd.

Dit brengt mij tot de vraag hoe ik mijn rol zie. Die rol is wat mij betreft er een van dienstverlening. Dienstverlening naar de branche, dienstverlening naar collega-adviseurs, dienstverlening naar individuele houders van badinrichtingen. Van mijn kant wil ik de Omgevingswet blijven uitleggen. Ook wil ik blijven adviseren en ondersteunen. Graag verwijs ik naar mijn website onder de pagina ‘diensten’ voor nadere informatie over wat ik voor jou concreet kan betekenen.

 

Vertaal de wetgeving door naar bedrijfsvoering en bedrijfscultuur

 

Enige kennis van de nieuwe wetgeving is noodzakelijk. Dat geldt mijns inziens ook voor de doorvertaling van die wetgeving naar bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

De Omgevingswet zal zeker gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Zo kan ik mij voorstellen dat allerlei werk- en andere processen moeten worden aangepast. Ook zullen houders van badinrichtingen moeten gaan werken aan verslaglegging en zorgen voor voldoende aantoonbare onderbouwing. Om maar wat voorbeelden te noemen. Wetgeving die meer keuzevrijheid en meer eigen verantwoordelijkheid biedt, zal zeker ook gevolgen hebben voor de bedrijfscultuur.

Het management binnen badinrichtingen is op dit punt aan zet. Daar ligt de verantwoordelijkheid om in de doorvertaling ideeën te ontwikkelen, initiatieven te nemen, draagvlak te creëren en medewerkers mee te nemen. Doorvertaling van wetgeving omvat de gehele organisatie in al zijn facetten en geledingen.

 

Oefen gewoon eens droog met de nieuwe instrumenten

 

Gevoel krijgen

 

Wat ook belangrijk is, is om alvast droog te oefenen met de nieuwe instrumenten. Probeer gevoel te krijgen. Hoe voelen die eigen verantwoordelijkheid en die keuzevrijheid? Welke keuzes zou je binnen de gegeven feiten en omstandigheden maken, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van toezichthoudend personeel? Hoe werkt de zorgplicht nu concreet? Hoe functioneert de cyclus risico-analyse? Wat leer je van omgevingswaarden en de resultaten van laboratoriumanalyses? Zeggen ze iets over wanneer je hoe moet bijsturen? Speel gewoon eens met deze instrumenten. Doe eens wat vingeroefeningen met verslaglegging en onderzoek eens hoe je daar vorm aan kunt geven. Dit zijn zomaar wat voorbeelden van zaken waar je in de praktijk van alledag mee kunt oefenen. Uiteraard kun je aan de hand van de wetgeving de onderwerpen waar je mee wilt oefenen, uitbreiden.

 

Bal of ontwerp-wijziging Bhvbz?

 

“Leuk en aardig, Vosters, maar we weten op dit moment nog steeds niet hoe de nieuwe wetgeving er uit komt te zien. Je hebt ons namelijk zelf iets verteld over dat Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen.”

Klopt. Maar dat is geen reden om niet alvast droog te oefenen. Hoewel het ministerie nog geen uitsluitsel kan geven (per juli 2016) over de termijn waarbinnen het aanvullingsbesluit tegemoet kan worden gezien, zal dat besluit toch ook niet al te lang op zich laten wachten. Tot die tijd kun je ervaring opdoen aan de hand van de recente ontwerp-wijziging van het Bhvbz. Het Aanvullingsbesluit Bal badinrichtingen zal, verwacht ik, niet wezenlijk verschillen. Op mijn blog-pagina vind je, zoals gezegd, onder de categorie zwemwater-regelgeving diverse artikelen over de ontwerp-wijziging Bhvbz.

 

Organiseer workshops

 

Droogoefenen zou een optie kunnen zijn. Maar ik kan mij voorstellen dat je niet weet waar je moet beginnen en hoe je het droogoefenen handen en voeten moet geven. Bovendien is het veel waardevoller als je met elkaar kunt droogoefenen. Daarom wil ik ervoor pleiten dat workshops worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een workshop zorgplicht, een workshop risico-analyse, een workshop verslaglegging. Het zou goed zijn als de branche hierin initiatieven neemt. Uiteraard ben ik beschikbaar om op de een of andere manier hier een bijdrage aan te leveren.

 

Deel met elkaar en neem actie

 

Wat heel belangrijk is, is om dingen met elkaar te delen. Natuurlijk zul je over de nieuwe Omgevingswet vragen hebben of tegen problemen aanlopen. Misschien heb je voor sommige zaken al een oplossing bedacht. Deel dit soort zaken met elkaar. Ga eens bij een collega-houder te rade. Hoe ervaart hij de zorgplicht? Hoe heeft hij de cyclus risico-analyse in de organisatie geborgd? Waar loopt de collega-houder tegenaan? Je hoeft het wiel echt niet zelf uit te vinden. ‘Leer met elkaar en leer van elkaar’, dat zou mijn boodschap zijn.

Kennis delen is niet voldoende. Wellicht moet ook een tandje bijgezet worden en actie genomen worden. De onderzoeksplicht voor roestvaststaal is zo’n voorbeeld. Het feit dat de wetgever heeft ingegrepen door deze onderzoeksplicht wettelijk vast te leggen, laat zien dat de initiatieven binnen de branche op dit onderwerp onder de maat waren.

 

Besef dat je er niet alleen voor staat

 

Tot slot nog een geruststellende gedacht: weet dat je er niet alleen voor staat. Collega-houders staan voor dezelfde vragen en opgaven als waar jij voor staat. Reden te meer wellicht om cursus te volgen, om te werken aan gedeelde bewustwording, om je te laten bijstaan, om workshops te organiseren waarin je met elkaar ervaring kunt opdoen, om vragen, problemen, oplossingen en ervaringen met elkaar te delen.

 

Conclusie

 

De nieuwe zwemwater-regelgeving komt er aan. Deze wetgeving is geen papieren tijger die zijn thuis heeft in de bureaulade. De praktijk zal er actief mee aan de slag moeten gaan. Dat betekent dat de Omgevingswet en de aanhangende uitvoeringsregelgeving in de organisaties van badinrichtingen moeten worden ingevoerd en geborgd. In dit blog-artikel heb ik geprobeerd daartoe een aanzet te geven door een aantal ideeën te lanceren waarmee de nieuwe wetgeving in de organisaties zijn plek zou kunnen krijgen. Overigens zijn deze ideeën niet zaligmakend, er zullen zeker andere en betere suggesties zijn.

 

Reageer

 

Wil je reageren op dit blog-artikel? Heb jij misschien andere ideeën of suggesties om je op de nieuwe wetgeving voor te bereiden? Laat het dan weten. Houders van badinrichtingen en andere betrokkenen zullen er blij mee zijn; en ik ook.