Baden en zwemmen onder de Omgevingswet – hoofdstuk 2

In de reeks ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’ komt nu hoofdstuk 2 van de Omgevingswet aan de orde. Dat gaat over taken en bevoegdheden van bestuursorganen. Centraal staat de vraag welke bestuursorganen welke taken en bevoegdheden hebben op het gebied van baden en zwemmen.