Houders van badinrichtingen: vergeet de Zwemwaterwet en bereid je voor op de Omgevingswet

Houders van badinrichtingen en andere betrokkenen in de zwembadbranche hebben het vaak over de Zwemwaterwet. Dat heb ik wel gemerkt toen ik in 2014 en 2015 een presentatie en een aantal seminars gaf over nieuwe zwemwaterregelgeving. Ook nu nog wordt de Zwemwaterwet in de wandelgangen gehoord. Mijn boodschap: vergeet die Zwemwaterwet en bereid je voor