Zwemmen onder het Bal – Uitzondering voor tijdelijke badwaterbassins

Inleiding Hoofdstuk 15 Bal kent een uitzondering voor tijdelijke badwaterbassins. Wat zijn dat voor bassins? En waarom zijn zij uitgezonderd? Slechts deze vragen wil ik aan de orde stellen. Voor de rest is de uitzondering namelijk niet zo spannend. Daarom zal ik er niet te lang bij stilstaan. Leeswijzer Eerst zal ik de wettekst aanhalen