Elektronische terbeschikkingstelling algemene voorwaarden

Bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen, moeten de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Hoe je dat doet, lees je in dit derde blog-artikel over de informatieplicht van gebruikers van algemene voorwaarden

Door |2017-01-12T10:15:35+01:009 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties

Algemene voorwaarden – terhandstelling

In mijn vorige blog-artikel heb ik enkele uitgangspunten geschetst bij de informatieplicht van gebruikers van algemene voorwaarden. Zij moeten hun wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Deze informatieplicht is wettelijk vastgelegd in artikel 6:233, onder b, Burgerlijk Wetboek (BW). Nu is de vraag: hoe informeer ik mijn wederpartij?

Door |2017-01-12T10:15:35+01:008 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties
Ga naar de bovenkant