Algemene voorwaarden – enkele uitgangspunten

De komende blog-artikelen zal ik wijden aan algemene voorwaarden. Alle artikelen draaien om het centrale thema, namelijk: de wettelijke plicht van de gebruiker van algemene voorwaarden om zijn wederpartij te informeren. In het voorliggende artikel zal ik bij deze informatieplicht enkele uitgangspunten schetsen. In volgende artikelen zal ik specifiek ingaan op de verschillende manieren waarop