Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag bij handhaving hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Dit blog-artikel gaat over het bevoegd gezag bij handhaving van hoofdstuk 15 Bal. Het is het tweede blog-artikel over de provincie als bevoegd gezag binnen hoofdstuk 15 Bal. Dat hoofdstuk kent tal van onderwerpen die het bevoegd gezag kan handhaven. Die onderwerpen zal ik aanstippen. Vervolgens is de vraag: hoe ziet die handhaving er

Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Binnen hoofdstuk 15 Bal is de provincie bevoegd gezag. Onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is de provincie ook al bevoegd gezag. Er is dus niks nieuws onder de zon. Waarom dan toch zo veel aandacht hiervoor? Het antwoord is simpel. De vraag naar het bevoegd gezag is het volgende onderwerp

Ga naar de bovenkant