Baden en zwemmen onder de Omgevingswet – hoofdstuk 1

In de reeks ‘Baden en zwemmen onder de Omgevingswet’ komt in dit eerste blog-artikel hoofdstuk 1 van de Omgevingswet aan de orde. Daarin wil ik antwoord geven op de volgende vragen: kan uit het eerste hoofdstuk worden afgeleid dat de Omgevingswet van toepassing is op de activiteit baden en zwemmen, zowel in oppervlaktewaterlichamen als in