Huishoudens zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Huishoudens zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Dat is expliciet vastgelegd in artikel 15.1, tweede lid, onder letter a. De uitzondering valt echter al af te leiden uit artikel 15.1, eerste lid. Dit roept vragen op. Waarom is de uitzondering in het tweede lid expliciet vastgelegd als de uitzondering toch al volgt uit het

Door |2020-04-01T11:55:18+02:001 april 2020|Zwemwaterregelgeving|0 Reacties

Uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal bestaan uitzonderingen. In dit blog-artikel zal ik deze uitzonderingen aanstippen en in volgende blog-artikelen apart behandelen. Ook moet ik nog bespreken wat de betekenis is van het element 'het gelegenheid bieden tot'. Voordat ik dat doe, zal ik wijzen op de bredere context van dit blog-artikel. De

Door |2020-03-02T12:48:28+01:002 maart 2020|Zwemwaterregelgeving|0 Reacties

Zwemmen onder het Bal – Wat is een ‘badwaterbassin’ en wat is ‘zwemmen’ en ‘baden’?

Inleiding Wat is een 'badwaterbassin'? En wat moeten we verstaan onder 'zwemmen' en 'baden'? Deze vragen lijken inkoppertjes. Want in de meeste gevallen zal wel duidelijk zijn dat sprake is van een 'badwaterbassin'. Bij 'zwemmen' hebben we ook wel een beeld. Toch is er genoeg reden om je over de vragen druk te maken. Er

Door |2020-02-10T16:07:28+01:009 februari 2020|Zwemwaterregelgeving|0 Reacties

Zwemmen onder het Bal – Heb ik te maken met de nieuwe zwemwater-regelgeving?

Inleiding Heb ik te maken met de nieuwe zwemwater-regelgeving? Dit is misschien wel de eerste vraag die opkomt als je voor het eerst kennismaakt met hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Je kunt de vraag ook anders stellen: wanneer is hoofdstuk 15 Bal van toepassing en wanneer niet? De vraag naar het toepassingsbereik

Door |2020-02-10T16:05:41+01:003 december 2019|Zwemwaterregelgeving|0 Reacties

Zwemmen onder het Bal – Hoe is de nieuwe zwemwater-regelgeving opgezet?

Inleiding Hoe is de nieuwe zwemwater-regelgeving opgezet? Deze vraag is belangrijk. Inzicht in de opzet of de structuur (of zo je wilt: de systematiek) van regelgeving geeft namelijk ook inzicht in samenhangen binnen de regelgeving. Ook komt de regelgeving meer tot leven. Daarom wil ik in dit blog-artikel stilstaan bij de manier waarop de nieuwe

Door |2019-11-04T11:19:10+01:004 november 2019|Zwemwaterregelgeving|0 Reacties