Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag bij handhaving hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Dit blog-artikel gaat over het bevoegd gezag bij handhaving van hoofdstuk 15 Bal. Het is het tweede blog-artikel over de provincie als bevoegd gezag binnen hoofdstuk 15 Bal. Dat hoofdstuk kent tal van onderwerpen die het bevoegd gezag kan handhaven. Die onderwerpen zal ik aanstippen. Vervolgens is de vraag: hoe ziet die handhaving er

Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag bij uitvoering hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Dit blog-artikel gaat over de provincie als bevoegd gezag bij de uitvoering van hoofdstuk 15 Bal. Het is het eerste blog-artikel over de provincie als bevoegd gezag binnen hoofdstuk 15 Bal. Er zijn tal van situaties waarin zwembaden afhankelijk zijn van de overheid. Van deze situaties zal ik vijf voorbeelden geven. De hamvraag daarbij

Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Binnen hoofdstuk 15 Bal is de provincie bevoegd gezag. Onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is de provincie ook al bevoegd gezag. Er is dus niks nieuws onder de zon. Waarom dan toch zo veel aandacht hiervoor? Het antwoord is simpel. De vraag naar het bevoegd gezag is het volgende onderwerp

Zwemmen onder het Bal – de oogmerken van hoofdstuk 15 Bal

Inleiding We gaan ons bezighouden met de oogmerken van hoofdstuk 15 Bal. De oogmerken vormen misschien wel de kern van dat hoofdstuk. Ze zijn de spil waar alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden omheen draaien. Voor de zwemwater-regelgeving zijn de oogmerken dan ook van fundamentele betekenis. Maar wat zijn oogmerken en waar vinden we ze? Wat wil

Overzicht blog-artikelen toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Inleiding De blog-reeks 'Zwemmen onder het Bal' is tot nu toe vooral gegaan over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Dit blijkt een weerbarstig onderwerp. Soms is sprake van een badwaterbassin, soms ook niet. In bepaalde gevallen kan men spreken van baden, in andere gevallen weer niet. Het vereiste van 'het gelegenheid bieden tot' lijkt

Ga naar de bovenkant