Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Binnen hoofdstuk 15 Bal is de provincie bevoegd gezag. Onder de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is de provincie ook al bevoegd gezag. Er is dus niks nieuws onder de zon. Waarom dan toch zo veel aandacht hiervoor? Het antwoord is simpel. De vraag naar het bevoegd gezag is het volgende onderwerp

Zwemmen onder het Bal – de oogmerken van hoofdstuk 15 Bal

Inleiding We gaan ons bezighouden met de oogmerken van hoofdstuk 15 Bal. De oogmerken vormen misschien wel de kern van dat hoofdstuk. Ze zijn de spil waar alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden omheen draaien. Voor de zwemwater-regelgeving zijn de oogmerken dan ook van fundamentele betekenis. Maar wat zijn oogmerken en waar vinden we ze? Wat wil

Overzicht blog-artikelen toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Inleiding De blog-reeks 'Zwemmen onder het Bal' is tot nu toe vooral gegaan over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Dit blijkt een weerbarstig onderwerp. Soms is sprake van een badwaterbassin, soms ook niet. In bepaalde gevallen kan men spreken van baden, in andere gevallen weer niet. Het vereiste van 'het gelegenheid bieden tot' lijkt

Zwemmen onder het Bal – Uitzondering voor cruiseschepen

Inleiding Hoofdstuk 15 Bal kent een uitzondering voor cruiseschepen. Het is de laatste uitzondering van artikel 15.1, tweede lid, Bal. Dat betekent dat we met dit blog-artikel het onderwerp over de toepasselijkheid van het Bal gaan afsluiten. De verleiding is groot om de uitzondering voor cruiseschepen te laten voor wat het is. Om allerlei redenen

Zwemmen onder het Bal – Uitzondering voor contact tussen mens en dier

Inleiding Hoofdstuk 15 Bal kent een uitzondering voor contact tussen mens en dier. Deze uitzondering heeft wel tot enige commotie geleid. Begrijpelijk, want in hoofdstuk 15 Bal draait alles om hygiëne en veiligheid. Ik kan mij zo voorstellen dat juist het contact tussen mens en dier hygiëne-vragen oproept. Wanneer dat contact buiten het Bal valt,

Ga naar de bovenkant