Zorgplicht fysieke leefomgeving – Nog een keer de marsroute

Marsroute In mijn vorige blog-artikel besprak ik op inleidende wijze de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving. Daarbij heb ik een marsroute uitgezet. Die marsroute moet ons in vier stappen brengen naar de specifieke zorgplicht van artikel 15.5 Bal. Wellicht is het goed om de laatste drie stappen nog eens te noemen. In de tweede stap

Zwemmen onder het Bal – de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving

Inleiding op de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving De zorgplicht voor de fysieke leefomgeving is het volgende onderwerp in de blog-reeks over het zwemmen onder het Bal. In dit blog-artikel wil ik deze zorgplicht inleiden. Ook wil ik je vertellen wat ons over dit onderwerp te wachten staat en hoe we de zorgplicht gaan aanvliegen.

Zwemmen onder het Bal – de normadressaat van hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Dit blog-artikel gaat over de zogenaamde 'normadressaat' van hoofdstuk 15 Bal. In de wandelgangen merk ik wel enige hilariteit over dit begrip. Zwembaden zijn gewend aan termen als 'houder' of 'exploitant'. Voortaan heten zij normadressaat. 'Het moet toch niet gekker worden', proef ik zo om mij heen. Alle reden dus om dit begrip eens

Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag bij handhaving hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Dit blog-artikel gaat over het bevoegd gezag bij handhaving van hoofdstuk 15 Bal. Het is het tweede blog-artikel over de provincie als bevoegd gezag binnen hoofdstuk 15 Bal. Dat hoofdstuk kent tal van onderwerpen die het bevoegd gezag kan handhaven. Die onderwerpen zal ik aanstippen. Vervolgens is de vraag: hoe ziet die handhaving er

Zwemmen onder het Bal – bevoegd gezag bij uitvoering hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Dit blog-artikel gaat over de provincie als bevoegd gezag bij de uitvoering van hoofdstuk 15 Bal. Het is het eerste blog-artikel over de provincie als bevoegd gezag binnen hoofdstuk 15 Bal. Er zijn tal van situaties waarin zwembaden afhankelijk zijn van de overheid. Van deze situaties zal ik vijf voorbeelden geven. De hamvraag daarbij

Ga naar de bovenkant