Overzicht blog-artikelen toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Inleiding De blog-reeks 'Zwemmen onder het Bal' is tot nu toe vooral gegaan over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Dit blijkt een weerbarstig onderwerp. Soms is sprake van een badwaterbassin, soms ook niet. In bepaalde gevallen kan men spreken van baden, in andere gevallen weer niet. Het vereiste van 'het gelegenheid bieden tot' lijkt