Contact tussen mens en dier uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Contact tussen mens en dier is uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Zo luidt de titel van dit blog-artikel. Ik moet mij haasten om dit te nuanceren. Want de uitzondering is in het Bal net wat anders geformuleerd. In de tekst komt het woordje 'bedoeld' voor. Daar ligt de nuancering. Alleen als het contact met