Huishoudens zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Huishoudens zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Dat is expliciet vastgelegd in artikel 15.1, tweede lid, onder letter a. De uitzondering valt echter al af te leiden uit artikel 15.1, eerste lid. Dit roept vragen op. Waarom is de uitzondering in het tweede lid expliciet vastgelegd als de uitzondering toch al volgt uit het