Uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

Inleiding Op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal bestaan uitzonderingen. In dit blog-artikel zal ik deze uitzonderingen aanstippen en in volgende blog-artikelen apart behandelen. Ook moet ik nog bespreken wat de betekenis is van het element 'het gelegenheid bieden tot'. Voordat ik dat doe, zal ik wijzen op de bredere context van dit blog-artikel. De