Praktische tips bij algemene voorwaarden

In dit vijfde en laatste blog-artikel over algemene voorwaarden lees je een aantal praktische tips die je als ondernemer en als dienstverrichter kunt gebruiken. De tips vormen een samenvatting van de vier blog-artikelen die ik eerder over dit onderwerp heb geschreven. Voor verdere achtergronden bij de tips verwijs ik daarom naar die vier artikelen.

Door |2017-01-12T10:15:35+01:0011 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties

Informatieplicht dienstverrichter bij algemene voorwaarden

Ben jij dienstverrichter? Dan moet jij je afnemer informeren over je algemene voorwaarden. Hoe je dat doet, lees je in dit vierde blog-artikel over de informatieplicht van de gebruiker / dienstverrichter bij algemene voorwaarden.

Door |2017-01-12T10:15:35+01:0010 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties

Elektronische terbeschikkingstelling algemene voorwaarden

Bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen, moeten de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Hoe je dat doet, lees je in dit derde blog-artikel over de informatieplicht van gebruikers van algemene voorwaarden

Door |2017-01-12T10:15:35+01:009 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties

Algemene voorwaarden – terhandstelling

In mijn vorige blog-artikel heb ik enkele uitgangspunten geschetst bij de informatieplicht van gebruikers van algemene voorwaarden. Zij moeten hun wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Deze informatieplicht is wettelijk vastgelegd in artikel 6:233, onder b, Burgerlijk Wetboek (BW). Nu is de vraag: hoe informeer ik mijn wederpartij?

Door |2017-01-12T10:15:35+01:008 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties

Algemene voorwaarden – enkele uitgangspunten

De komende blog-artikelen zal ik wijden aan algemene voorwaarden. Alle artikelen draaien om het centrale thema, namelijk: de wettelijke plicht van de gebruiker van algemene voorwaarden om zijn wederpartij te informeren. In het voorliggende artikel zal ik bij deze informatieplicht enkele uitgangspunten schetsen. In volgende artikelen zal ik specifiek ingaan op de verschillende manieren waarop

Door |2017-01-12T10:15:35+01:007 september 2015|Algemene voorwaarden|0 Reacties
Ga naar de bovenkant